Castellano - Engish - Français

Elgan W2®, una solució sostenible per al tractament de depuració

 

Elgan W2®, una solució sostenible per al tractament de depuració d’aigua.

Elgan W2® és ràpid, eficaç, econòmic i fàcil de fer servir. Resol els problemes d’olors en les línies d’aigua fangs i oxigen.


1. La desodorizació

La reducció de les males olors serà en l’aigua com en els fangs, en tot el sistema. Els resultats es comencen a notar des de els primers mesos d’utilitzar ElganW2·. El tractament es farà depenent de la problemàtica que tingui el client: pre o post centrífuga. Cada sistema presenta els seus avantatges.

Pel que fa el temps d’actuació la reducció de les males olors es notarà a partir de la primera setmana d’aplicació consolidant-se després del primer mes. Una solució molt ràpida.


2. Reduir el volum de ventilació.

L’augment de la degradació de la matèria orgànica reduirà el volum d’oxigen requerit per l’oxidació de tota la matèria orgànica. En alguns casos la ventilació mecànica serà utilitzada exclusivament per millorar l’homogeneïtat de l’aigua. Podem afirmar que s’elimina l’ús de l’oxigen líquid. 

L’equilibri microbiològic necessari per reduir l’O2 (líquid o mecànic) començarà a notar-se des de el quart mes de tractament consolidant-se a partir del segon semestre.


3. Reducció de la DQO i DBO

        Reduim la DQO i DBO gràcies a la funció dels microorganismes d’ElganW2· que degraden la matèria orgànica, es redueix així la mida de les partícules generant i aportant una reducció de DQO i DBO