Sansa, l'or amagat de les oliveres.

Amb 1 kg de oliva podem extreure uns 200 ml d'oli, la resta, la sansa, no és aprofitat a favor de l'agricultor / el molí. Fins a la data, costos i tecnologies no han permès optimitzar aquests recursos per al productor. Per això hem desenvolupat una tecnologia que permet transformar un residu orgànic en benefici de l'agricultor i sobretot que sigui òptim per al sector: el compost de sansa.

Som un grup empresarial que agrupa 4 especialitats que ens ha permès arribar a una solució sostenible per a l'agricultor: alter-entorn, Tecform Global, AMTeco i Olive Oil Brokers.Compost amb Elgan® vs altres sistemes:
* Menys inversió;
* Menys despeses operatives;
* Menys superfície necessària;Procés
: simple i òptim
Barrejar les matèries primeres juntament amb la microbiologia Elgan®, formar pila / altiplà i deixar treballant durant 2 mesos sense voltejar. L'oxigen disponible, indispensable per a un bon procés, serà generat gràcies a la microbiologia (Elgan®) incorporada a la barreja.


AVANTATGES ECONÒMIQUES

 √ Optimitzar recursos econòmics, aprofitar el 100% de l'fruit del seu treball.


 √ Cada finca pot generar, per si sola, el alperujo suficient per aportar més de l'33% de l'N a reposar després de cada collita

√ El kg de N aportat pel compost d'alperujo costa un 31% menys que l'aportat per qualsevol abonament, compost, de síntesi química

√ Aplicar el compost generat per la finca estalvia entre un 15% i un 20% en la factura de fertilitzants

√ Es complementa amb els abonaments de síntesi química, millorant el seu rendiment i reduint els seus efectes negatius

 √ Compostar evita pagar per transportar el alperujo a la extractora


 

 

AVANTATGES AGRONOMICAS

 

√ Doble funció, fertilitzant i esmena orgànica

 √ Restaura sòls aportant matèria orgànica

√ Desbloqueja nutrients de terra

 

 √ Crea la base per a l'ús reeixit dels fertilitzants minerals.

√ Potència els efectes positius dels abonaments de síntesi química i redueix els seus inconvenients.

√ Afavoreix la capacitat de l'cultiu per retenir nutrients i aigua

√ Manté el sòl lliure de patògens

√ Evita compactació i millora el desenvolupament radicular

 √ Augmenta la productivitat de terra i millora l'estrès hídric


 

 

AVANTATGES MEDIAMBIENTALS

 √ Economia circular

√ Tanca el cercle de nutrients

√ Minimitza el risc de contaminació per nitrats


√ Augmenta la capacitat d'absorció de CO2