Castellano - Engish - Français

Elgan®

Elgan® és un producte microbiològic de diverses aplicacions. És una solució líquida, de color marró fosc.  certificació ecològica per part d'Ecocert Espanya i és apte per al seu ús en Agricultura Ecològica segons els Reglaments (CE) n° 834/2007 & 889/2008. Controlat per ECOCERT SA F 32600

 

 

Eliminar olors: Una solució simple

 

 

El sulfur d'hidrogen (H2S), l'amoníac (NH3) i altres gasos que es troben en canonades poden ser totalment eliminats per l'aplicació de Elgan® en el sistema de canalitzacions, canonades de pressió i estacions de bombeig.

 

 

Els microorganismes que conté l'Elgan® eliminen el SRB (bacteris reductors de sulfat) que són responsables de la producció de H2S, i en el sulfhídric no poden sobreviure.

 

 

Amb la incorporació d'agents oxidants en la canonada, els microorganismes de l'Elgan® estableixen una pel·lícula en el clavegueram, que perdura i pot ser mantinguda amb dosis molt petites.

 

 


Fontaneria i aigües grises i/o negres: Mantenir l'aigua en moviment
Els problemes dels pous negres i fosses sèptiques solen sorgir principalment quan hi ha quantitats irregulars d'aigües residuals o quan les aigües residuals contenen inhibidors, els quals tenen una influència molt negativa en la població de microorganismes que treballen al tanc.

Els Inhibidors poden ser antibiòtics, agents químics de neteja, o la pasta del detergent del rentavaixella.

 

L'ús d'Elgan® i els sus microorganismes no sols assegura la funció de la fosa sèptica, sinó que també redueix la despesa en productes de neteja.

 

L'ús dels nostres productes de neteja i dels productes per al tractament de fosses d'alter-entorn pot reiniciar ràpidament el funcionament del tanc sèptic o WC, eliminar les males olors i mantenir estable un alt nivell de purificació.

 

 


Tractament de residus a la industria del compostatge: Per a un procés ràpid i sense males olors.
L'ús de productes microbiològics d'alter-entorn en el compostatge pot eliminar, quasi per complet, les males olors (H2S, NH3, etc.) i redueix considerablement costos (mà d'obra, energètics, manteniment) laborals durant el compostatge (cf. documentació compostatge).

 

L'ús dels nostres productes en la pila de compost també fa que les matèries primeres com grasses, olis, cel·lulosa o fangs de depuradora, siguin més fàcils de descompondre i compostar. Es poden aconseguir compostatges fets a partir de residus biològics de llots de depuradores en tan sols 8-12 setmanes, sense olor i amb un cost molt econòmic.

Serà un plaer fer-los recomanacions en les seves pròpies instal·lacions. Podem fer-los recomanacions per al tractament de residus urbans, llots de depuradores, residus proteics, etc.

 

 

Residus i tractament d'aigües residuals: Un tema molt clar

 

 

L'ús dels productes microbiològics d'alter-entorn en depuradores d'aigua pot eliminar, quasi per complet, les males olors; i pot millorar la capacitat de tractament de la planta d'agües residuals. Elgan® i els seus micro-nutrients ajuden els microorganismes que treballen en la planta d'agües residuals i milloren els processos metabòlics. 

 

 

Tot això ens porta a un millor aprofitament i a un descens de l'ús d'oxigen, menys problemes amb l'acopi i llot flotant i l'eliminació dels microorganismes no desitjats (tals com bateries filamentoses) en la planta d'aigües residuals.

 

 

Resumint, és possible tractar les aigües residuals, eliminar l'olor en les canonades, millorar el manteniment de la planta d'aigües residuals, o de forma progressiva eliminar totalment l'olor de les aigües residuals.