Castellano - Engish - Français

Maduració, segueix el procés

Les següents aplicacions d'Elgan® es realitzen al llarg de la fase de maduració del compostatge, segons la necessitat de compostatge, per a la venta. Segons el tipus de residus i el grau de maduració al que volem arribar el procés pot durar entre 2 i 3 mesos més.


Les piles de compost poden ser iguals de grans que la pila de fermentació. (segons les necessitats de la planta).

Obtindrem un compost sense males olors, sense mosques, higienitzat, i d'un alt valor nutritiu.


El grau de maduració es
 veurà millorat