Català - English - Français Català - English - Français Català - English - Français Català - English - Français Català- English -Français Elgan®Català- English - Français Català - English - Français

Nunca se consiguió tanto con tan poco...Català - English - FrançaisCatalà - English - FrançaisCatalà - English - Français

Maduración, sigue el procesoCatalà - English - Français

Castellano - Engish - Français

Ni olors ni mosques

 Amb Elgan® aconseguiran una recepció lliure de males olors (H2S, NH3, amines...) i mosques. E

En ruixar la mescla de producte en els residus obtenim de manera instantània una reducció de les males olors.

A més, és molt important recalcar que si s'aconsegueix eliminar els H2S en la recepció de la planta, s'eviten una gran part de problemes de seguretat i incendis. Els gasos com H2S, NH4 i NH3 són molt perillosos per a la salut dels treballadors.

 

A partir del tractament de la recepció podem o bé:

 

-Realitzar piles de mida convencional (a partir d'1 m x 1 m)

 

-Realitzar piles mesetes (ej: 30mx4mx100m)