Català - English - Français Català - English - Français Català - English - Français Català - English - Français Català- English -Français Elgan®Català- English - Français Català - English - Français

Nunca se consiguió tanto con tan poco...Català - English - FrançaisCatalà - English - FrançaisCatalà - English - Français

Maduración, sigue el procesoCatalà - English - Français

Castellano - Engish - Français

Mai s'havia aconseguit tant amb tan poc...

Donat que la microbiologia Elgan® no precisa aportació mecànica d'aire pel correcte funcionament de les piles, es poden formar piles de grans mides optimitzant la superfície de la planta.

Planta convencional:

 Planta amb Elgan®: