FRACCIÓ VEGETAL

 

Compostatge de Fracció Vegetal amb Elgan®

 

Els processos de compost de fraccions vegetals acostumen a ser llargs i costosos. Proposem una solució amb un termini molt raonable (3-4 mesos) amb un sol volteig.

Refinat cribratge 10mm, triturat del rebuig i nou cribratge

Densitat de la poda: densitat aparent de la FV de 300 kg / m3

 

Resultats:

Finalitzat el tractament obtindrem una baixada de volum del 62%, un 26% mes de compost y nomes quedarà un 12% de rebuig.


=> Reducció de pes del 62%