Català - English - Français Català - English - Français Català - English - Français Català - English - Français Català- English -Français Elgan®Català- English - Français Català - English - Français

Nunca se consiguió tanto con tan poco...Català - English - FrançaisCatalà - English - FrançaisCatalà - English - Français

Maduración, sigue el procesoCatalà - English - Français

Castellano - Engish - Français

Manteniment i neteja: amb Elgan® Fàcil, efectiu i ràpit

La neteja i el manteniment amb Elgan® permet:

-Desincrustar la matèria orgànica de qualsevol superfície: terres, màquines, sistemes hidràulics, cintes transportadores, tromels, balístics...) i material (plàstic, goma, acer, alumini, vidre...) sense danyar-les; 

-Reduir les males olors (H2S, NH3, amines, mercaptans…);

-Reduir mosques i larves;

-Reduir l'adherència de la brutícia en les superfícies aconseguint així importants estalvis de temps;Elgan®, és un producte ecològic certificat per Ecocert®.