Català - English - Français Català - English - Français Català - English - Français Català - English - Français Català- English -Français Elgan®Català- English - Français Català - English - Français

Nunca se consiguió tanto con tan poco...Català - English - FrançaisCatalà - English - FrançaisCatalà - English - Français

Maduración, sigue el procesoCatalà - English - Français

Castellano - Engish - Français

Avantatges del tractament amb Elgan® Granja

-Millorar el benestar animal: reducció de manera dràstica la presència d'amoníac i disminuint la població de mosques. 

D'aquesta manera els animals estaran més tranquils i rendiran més.

-Compostatge: es genera mentre els vedells són dins dels corrals. Surt totalment higienitzat, estabilitzat i amb un alt valor agronòmic.


La matèria orgànica tractada amb Elgan® representa una excel·lent aposta de futur: genera estalvis, millora la rendibilitat de les explotacions i millora el preu de venta del compost.