Rebuig orgànica:

 

Reducció de rebuig d'orgànica amb Elgan® 

després de la fase de fermentació en procés de compost

La matèria orgànica inoculada amb Elgan® adquireix una propietat antiadherent que en facilita la separació dels impropis en un període curt, com ocorre en el tamisat després del període de fermentació. D'aquesta manera pot escurçar-se aquesta fase o simplement reduir la quantitat de rebuig amb graus d'humitat elevats.

 

Oxigenació garantida:

El metabolisme de la microbiologia continguda a l’Elgan® allibera oxigen. Aquesta característica permet mantenir nivells de ventilació elevats en tot moment i de forma més homogènia, augmentant així l'eficiència del procés en tecnologies que no ventilen el material de manera continuada.

 

 Increment de l'activitat:

La major aportació d'oxigen incrementa el procés aeròbic provocant un augment de la temperatura en processos amb defecte de ventilació. La conseqüència directa de la millora del procés va ser la major pèrdua de pes (H2 O, CO2) i la reducció de rebuig a l’afinament del material.

 
Inocular les piles amb Elgan® permet:

√ Reduir el volum d'impropis

√ Escurçar el procés

√ redueix el rebuig de matèria orgànica

√ Augmentar els nivells d'O2