Català - English - Français Català - English - Français Català - English - Français Català - English - Français Català- English -Français Elgan®Català- English - Français Català - English - Français

Nunca se consiguió tanto con tan poco...Català - English - FrançaisCatalà - English - FrançaisCatalà - English - Français

Maduración, sigue el procesoCatalà - English - Français

Castellano - Engish - Français

Elgan® Granja: un cúmul d'objectius

-Reducció de la despesa en el tractament de llits

-Reducció i eliminacions de males olors i amoníac

-Reducció de la població de mosques

-Reducció de la despesa de tractament, valorització dels residus (compostatge sense rotacions) i desinfecció del compost;.

-Substitució d'enmascarants d'olors;