Català - English - Français Català - English - Français Català - English - Français Català - English - Français Català- English -Français Elgan®Català- English - Français Català - English - Français

Nunca se consiguió tanto con tan poco...Català - English - FrançaisCatalà - English - FrançaisCatalà - English - Français

Maduración, sigue el procesoCatalà - English - Français

Castellano - Engish - Français

Basses de lixiviats, un punt d'olor a la planta 

També tractem basses de lixiviats que són un dels principals punts conflictius pel que fa a les olors. Si es tracten les basses amb l'Elgan® s'aconsegueix:

- Reduir males olors;

 

- Reduir i eliminar l'ús de ventilació;

 

- Reduir DQO, DBO i MSS;

 

- Reducció i eliminació de la matèria incrustada i dipositada en el fons de la bassa augmentant la seva capacitat;

 

Els tractaments són in situ.