Català - English - Français Català - English - Français Català - English - Français Català - English - Français Català- English -Français Elgan®Català- English - Français Català - English - Français

Nunca se consiguió tanto con tan poco...Català - English - FrançaisCatalà - English - FrançaisCatalà - English - Français

Maduración, sigue el procesoCatalà - English - Français

Castellano - Engish - Français

Mai va ser tan fàcil compostar lits de vacuns:Elgan® granja

Granja de vedells:

Els llits calents dels vedells d'engreix solen tenir els següents problemes:
-Alta concentració d'amoníac en l'ambient;
-Els llits es netegen cada setmana i els fems s'amunteguen en voluminosament al llarg de molts mesos; 
-No se sol treure profit d'un residu que es podria valoritzar;
-Mosques, mercaptans, patògens....