Castellano - Engish - Français

Benvinguts a alter -waste: els tractaments sostenibles de residus orgànics

Benvinguts a alter-waste: Tractaments sostenibles de residus orgànics.


El compostatge és un procés naturalment biològic i no mecànic. La nostra tecnologia el permetrà compostar més amb menys costos.

Valorització i tractament de residus orgànics amb Elgan®. La incorporació d'Elgan® en una pila de residus permet augmentar la presència d'oxigen dins de la pila, aconseguint d'aquesta manera els següents beneficis:

Reduir costos operatius:

- Reduir despeses energètiques (gasoil, electricitat – aire forçat)

- Reduir despeses de mà d'obra (gran reducció de volteig)

- Reduir el manteniment de màquines i ferramentes.

Reduir males olors i mosques (larves e insectes)

Reduir costos d'inversió:

- Menys màquines carregadores.

- Menys motors, o motors de menor potència en els processos amb ventilació forçada.

- Menys superfície necessària per a tot el procés.

Millorar el procés:


- Reducció de NH3.

- Es mantenen millor les temperatures guanyant així velocitat.

- Millorar els nivells d'àcids húmics i fúlvics.

Millorar la qualitat del compost:


- Millorar la higienització del compost por procés microbiològic (compost sense salmonel·la ni E. Coli segons norma UU.EE.)

- Augmentar els valors nutritius del compost.