Rebuig de fangs:

El rebuig pren espai a la planta, i la seva reincorporació a la pila genera deficiències. Per això, hem ideat un tractament sostenible i curt (2 a 3 mesos) per a la seva descomposició i reducció.

Refinat, cribratge 10mm, triturat del rebuig i nou cribratge.

 

Resultats:

Reducció del pes 24%

Compost 49%

Rebuig 27%

 => Una reducció del rebuig del 73%